[Σεπτέμβριος 2016]
Βρύσινας ΙΙ, η κεραμεική της ανασκαφής 1972-1973
Ο τόμος αυτός είναι ο δεύτερος της σειράς των δημοσιεύσεων του αρχαιολογικού υλικού από το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα. Το θέμα του είναι η κεραμεική της ανασκαφής του 1972-73. Εκτός από τη βασική παρουσίαση μέσω σχεδίων, φωτογραφιών και περιγραφών, τα κύρια θέματα που αναπτύσσονται είναι η ανάλυση των ανθρώπινων πράξεων στο χώρο, όπως αυτές συνάγονται από την κεραμεική (π.χ. μεγάλα συλλογικά γεύματα), οι προσφορές υλικών και άυλων αγαθών (το τελετουργικό) και η προέλευση των επισκεπτών.
   
  [Δεκέμβριος 2015]
Μίλενα από την Πράγα
Το βιβλίο της Μαργκαρέτε Μπούμπερ- Νόυμαν με τον τίτλο Μίλενα από την Πράγα (1963), εξέχον δείγμα της στρατοπεδικής γραμματείας, έχει ασυνήθιστη δομή, καθώς εμπεριέχει και την πρώτη βιογραφία της Μίλενα Γιέσενσκα, γνωστής μας από τα «Γράμματα στη Μιλένα» του Φραντς Κάφκα.
   
  [Δεκέμβριος 2015]
Θηρασία Ι, μια διαχρονική διαδρομή
Ο τόμος, είναι η πρώτη συμβολή στην ιστορία της νήσου Θηρασίας από το μακρινό παρελθόν (εποχή του Χαλκού) έως το πρόσφατο (αρχιτεκτονική, κοινωνική ανθρωπολογία) με επιμέλεια Κλαίρης Παλυβού και Ίριδος Τζαχίλη.
   
 
  Ίρις Τζαχίλη: Μπαϊντίρι 1922: Μια ιστορία απώλειας. Εκδόσεις Κοντύλι, 2012
   
  Adrienne Dimakopoulou: Chlôrêis aêdôn, pâle rossignol - Une étude sémantique. Editions Apolis. (PDF στα Γαλλικά)
   
 
 

Αδριανή Δημακοπούλου: Ecole Pratique des Hautes Etudes

  Ίρις Τζαχίλη: Ομότιμη καθηγήτρια πανεπιστημίου Κρήτης
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  Η Αράχνη είναι μία περιοδική έκδοση γύρω από θέματα της υφαντικής και του ενδύματος του Κέντρου Έρευνας και Συντήρησης Αρχαιολογικού Yφάσματος.
   
 

Περιεχόμενα τεύχους 4 (PDF) >>

Aράχνη, τεύχος 4, 2013

Περιοδική Έκδοση για την Ιστορία της Ένδυσης και του υφάσματος στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Επιμέλεια έκδοσης: Ίρις Τζαχίλη

Επιμέλεια παρόντος τεύχους:
Ίρις Τζαχίλη, Σοφία Βακιρτζή

H Aράχνη 4 δημοσιεύεται εν μέσω κρίσης, μέσα στη γενική προσπάθεια να κρατηθεί η συνέχεια μίας πορείας ερευνητικής που άρχισε με κόπο το 2004 και που ωρίμασε τα τελευταία χρόνια. Η μελέτη των υφασμάτων αποδείχθηκε δυναμικό πεδίο και δίνει καρπούς και ερευνητικές οδούς. Μέσα από την καταγραφή καταλοίπων υφασμάτων, υφαντικών εργαλείων και την επί μέρους μελέτη, εμφανίζονται και νέοι ερευνητικοί προσανατολισμοί. Στις σελίδες του περιοδικού παρουσιάζονται και δημοσιεύονται μία νέα σειρά αντικειμένων και θεμάτων, που αποτελούν πρόκληση και πρόσκληση.

Στο τεύχος περιλαμβάνεται η δημοσίευση χρυσοποίκιλτου υφάσματος από την Αθήνα, άρθρο για τον τρόπο φωτισμού των εργασιών της υφαντικής στην Όλυνθο, άρθρο για τη χρήση της πειραματικής αρχαιολογίας στη νηματουργία, ειδήσεις και σχόλια.

   
 

Περιεχόμενα τεύχους 3 (PDF) >>

Aράχνη, τεύχος 3, 2009

Περιοδική Έκδοση για την Ιστορία της Ένδυσης και του υφάσματος στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Επιμέλεια έκδοσης: Ίρις Τζαχίλη

Επιμέλεια παρόντος τεύχους:
Ίρις Τζαχίλη, Τίνα Μπολώτη

Δημοσιεύτηκε η Αράχνη (τεύχος 3), περιοδική έκδοση για την ιστορία της ένδυσης και του υφάσματος στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Εκδίδεται από το Κέντρο έρευνας και συντήρησης αρχαιολογικού υφάσματος και το εργαστήριο Γεωφυσικής -Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών.

Περιλαμβάνει δημοσιεύσεις αρχαιολογικών υφασμάτων από την Κέρκυρα και τη Σαλαμίνα καθώς και μελέτες για την ιστορία της υφαντικής και της ένδυσης.

   
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ:
  Αράχνη, τεύχος 2 (PDF) >>
  Αράχνη, τεύχος 1 (PDF) >>