[Σεπτέμβριος 2016]
Βρύσινας ΙΙ, η κεραμεική της ανασκαφής 1972-1973
Ο τόμος αυτός είναι ο δεύτερος της σειράς των δημοσιεύσεων του αρχαιολογικού υλικού από το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα. Το θέμα του είναι η κεραμεική της ανασκαφής του 1972-73. Εκτός από τη βασική παρουσίαση μέσω σχεδίων, φωτογραφιών και περιγραφών, τα κύρια θέματα που αναπτύσσονται είναι η ανάλυση των ανθρώπινων πράξεων στο χώρο, όπως αυτές συνάγονται από την κεραμεική (π.χ. μεγάλα συλλογικά γεύματα), οι προσφορές υλικών και άυλων αγαθών (το τελετουργικό) και η προέλευση των επισκεπτών.
   
  [Δεκέμβριος 2015]
Μίλενα από την Πράγα
Το βιβλίο της Μαργκαρέτε Μπούμπερ- Νόυμαν με τον τίτλο Μίλενα από την Πράγα (1963), εξέχον δείγμα της στρατοπεδικής γραμματείας, έχει ασυνήθιστη δομή, καθώς εμπεριέχει και την πρώτη βιογραφία της Μίλενα Γιέσενσκα, γνωστής μας από τα «Γράμματα στη Μιλένα» του Φραντς Κάφκα.
   
  [Δεκέμβριος 2015]
Θηρασία Ι, μια διαχρονική διαδρομή
Ο τόμος, είναι η πρώτη συμβολή στην ιστορία της νήσου Θηρασίας από το μακρινό παρελθόν (εποχή του Χαλκού) έως το πρόσφατο (αρχιτεκτονική, κοινωνική ανθρωπολογία) με επιμέλεια Κλαίρης Παλυβού και Ίριδος Τζαχίλη.
   
 
  Ίρις Τζαχίλη: Μπαϊντίρι 1922: Μια ιστορία απώλειας. Εκδόσεις Κοντύλι, 2012
   
  Adrienne Dimakopoulou: Chlôrêis aêdôn, pâle rossignol - Une étude sémantique. Editions Apolis. (PDF στα Γαλλικά)
   
 
 

Αδριανή Δημακοπούλου: Ecole Pratique des Hautes Etudes

  Ίρις Τζαχίλη: Ομότιμη καθηγήτρια πανεπιστημίου Κρήτης
   
   
 

Τα Πράγματα είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία με στόχο την προώθηση των επιστημών του ανθρώπου μέσω κυρίως υψηλής ποιότητας εκδόσεων. Στόχος της είναι να δημοσιεύει έντυπα και ηλεκτρονικά μία σειρά από βιβλία ή τόμους περιοδικών με μεγάλες απαιτήσεις επιμέλειας και εκτύπωσης.

ΙστορίαΑρχαιολογίαΑνθρωπολογίαΦιλολογία
Αρχαία και Σύγχρονη Γραμματεία

 

Ο τόμος αυτός είναι ο δεύτερος της σειράς των δημοσιεύσεων του αρχαιολογικού υλικού από το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα. Το θέμα του είναι η κεραμεική της ανασκαφής του 1972-73. Εκτός από τη βασική παρουσίαση μέσω σχεδίων, φωτογραφιών και περιγραφών, τα κύρια θέματα που αναπτύσσονται είναι η ανάλυση των ανθρώπινων πράξεων στο χώρο, όπως αυτές συνάγονται από την κεραμεική (π.χ. μεγάλα συλλογικά γεύματα), οι προσφορές υλικών και άυλων αγαθών (το τελετουργικό) και η προέλευση των επισκεπτών. Προκύπτει ακόμη ο τρόπος σύλληψης του φυσικού κόσμου και του κοινωνικού χώρου μέσω των επίθετων διακοσμήσεων των αγγείων με ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα ειδώλια καθώς και με στοιχεία απόδοσης της φύσης (βράχοι, δένδρα κ.λπ).

Συνολικά διαγράφεται η εικόνα ενός τόπου συνάντησης των περίοικων, από όμορες στο Ιερό χώρες οι οποίοι συνέρχονται στον λόφο οργανωμένοι κατά γένη, ηλικίες ή κατά κώμες για λατρευτικούς και ταυτόχρονα κοινοτικούς σκοπούς. Τελούνται τελετουργίες, επιβεβαιώνονται συμφωνίες και συμμαχίες, επιλύονται διαφορές, όπως...

*****